Youtube Üzerinden Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - 4.6.2021 15:00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ PRATİK ÇALIŞMASI (04.06.2021)

OLAY

2000 yılında Adana’da köprü inşaatı alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Çukurova İnşaat AŞ’de; (A) %52, (B) %33, (C) %10 ve (D) %5 oranında pay sahibidir.

Şirket esas sözleşmesinde, şirketin 13 yıllığına kurulmuş olduğu ve tasfiye halinde görev yapacak tasfiye memurlarının (A) ve (B) olduğu belirlenmiştir. 

Şirketin son genel kurul toplantısı 2014 yılında yapılmış ve (A), (B) ve (C) bu toplantıda yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Genel kurul aynı zamanda (A)’yı yönetim kurulu başkanı olarak tayin etmiştir. İzleyen yıllarda genel kurul toplantıya çağrılmamış ve genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2016 yılında, şirket yönetim binasına ve şantiye sahalarına girmesinin sürekli olarak engellendiğini, yönetim kurulu toplantılarına davet edilmediğini, şirket kaynaklarının sürekli olarak çoğunluk pay sahiplerinin amaçlarına hizmet edecek şeklinde kullanıldığını ve kardeşi (A) ile arasında ailevi problemler olduğunu iddia eden (C), Çukurova İnşaat AŞ’ye karşı Adana Asliye Ticaret Mahkemesi’nde haklı nedenle şirketin feshi talepli dava açmıştır. Mahkeme şirketin feshi yerine (C)’nin sahip olduğu payların (A) tarafından karar tarihine en yakın gerçek değeri üzerinden satın alınmasına hükmetmiştir.

2017 yılında yapılan olağan genel kurulda (A), (D) ve pay sahibi olmayan (E) yönetim kuruluna seçilmiştir. 2018 yılında ise genel kurul kararı ile şirketin sona ermesine karar verilmiş ve şirket tasfiye aşamasına geçmiştir.

Tasfiye memurları (A) ve (B) şirketin maliki bulunduğu 2 dozer, 6 arazi kamyonu ve 2 kompaktörün toptan satışı için sözleşme imzalamıştır.

Tasfiye memuru (A) 2021 yılı Şubat ayında Osmaniye’de başlanması planlanan yeni köprü inşaatını yapmak üzere yüklü miktarda demir satın almıştır.

Tasfiye işleri tamamlanıp şirket Adana Ticaret Sicilinden terkin edildikten sonra durumu fark eden şirket alacaklısı Ece Yüce, Adana Asliye Ticaret Mahkemesi’nde TTK m. 547’ye dayanarak şirketin en son pay sahipleri olan (A), (B), ve (D)’ye karşı bir dava açmıştır.

SORULAR

  1. (C)’nin açtığı fesih davasında ileri sürdüğü gerekçelerin haklı sebep teşkil edip etmediklerini ayrı ayrı tartışınız.
  2. Fesih talepli davada mahkemenin vermiş olduğu karar yerinde midir? Tartışınız.
  3. (C)’nin şirketin sona ermesi için dayanabileceği başka bir yol var mıdır? Açıklayınız.
  4. Şirket (A) ve (B)’nin tasfiye aşamasında 3. kişi ile yapmış olduğu satış işlemi ile bağlı mıdır?
  5. Şirketi tek başına temsile yetkili tasfiye memuru (A)’nın yeni köprü inşaatı için yüklü miktarda demir satın alması mümkün müdür?
  6. Şirketin tasfiyeden dönmesi mümkün müdür? Nasıl bir yol izlenmelidir?
  7. Şirket alacaklısı Ece Yüce’nin açmış olduğu davada mahkemenin ne yönde karar vermesi gerektiğini açıklayınız.

 

 

HIZLI ERİŞİM