Youtube Üzerinden Ticaret Hukuku Pratik Çalışması - 12.5.2021 15:00

marmara üniversitesi ticaret hukuku abd pratik çalışması (12.05.2021)

 

OLAY: Tacir (A), İstanbul’da bulunan metal doğrama fabrikasının devri için 01.03.2020 tarihinde, (B) ile sözleşme imzalamıştır; ancak bu sözleşmenin 05.03.2020’de ticaret siciline tescil edilmesi ile yetinilmiştir. Fabrikanın 2019 yılından (L)’ye 50.000.-TL borcu bulunmaktadır.

Soru 1: Olaydaki devir gerçekleşmiş midir? (L), bugün (12.05.2020) alacağını kim/kimlerden talep edebilir? (A) ve (B) için ayrı ayrı değerlendiriniz.

 

OLAY: Güvenlik görevlisi (Y) bir emlakçı ile anlaşarak 180.000 TL karşılığı aldığı daire bedelinin 100.000 TL'sini (Z) Bankası'dan çektiği kredi ile, 40.000 TL'sini çek ile, 40.000 TL'sini de (Z) Bankası İstanbul şubesi aracılığıyla nakit olarak ödediğini, (Z) Bankası'na ödeme yaparken kredi masrafları dolayısıyla eksik ödeme çıkmaması için 1.565 TL de ilave etmek suretiyle toplam 41.565 TL'nin bankada görevliye teslim ettiğini, görevlinin öncelikle parayı kasa bölümüne götürdüğünü, ancak görevlinin paradan 5.000 TL'nin eksik olduğunu beyan ettiğini, oysa bu paranın emlakçı tarafından iki kez sayıldığını, bu tutarı ikinci kez ödemek zorunda kaldığını iddia etmektedir. Emlakçının tavsiyesi ile (Y), 5.000 TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (Z) Bankası'dan tahsili istemli bir dilekçe ile doğrudan asliye hukuk mahkemesine başvurmuştur.

Soru 2: (Y) doğru mahkemeye mi başvurmuştur? Mahkemenin ne yönde karar vermesi gerekir? Tartışınız.

 

OLAY: Alacaklı (A), avukat (T)’den olan alacağına binaen iflas istemli dava açmış ve (T)’nin “avukatlık mesleği ile iştigal etmesine rağmen çok sayıda ticaret şirketinin ortağı ve yöneticisi olduğu, şirket borçları için teminat senedi keşide ettiği ve bu haliyle tacir sayıldığını” ifade etmiştir.

Soru 3: (A)’nın iddiası çerçevesinde mahkemece ne yönde karar tesis olunmalıdır?

 

 

OLAY: Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren (X) A.Ş.’nin sermayesi 2.000.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Her bir pay 1.000 TL itibari değerde olmak üzere toplamda 2.000 adet pay bulunmaktadır. (A) grubu nama yazılı paylardan 500 tanesi Ali Akman’a aittir. Geriye kalanların tamamı (B) grubu nama yazılı paylardan oluşmak üzere 500 tanesi Ahmet Ak’a, 1.000 tanesi de Burcu Bilgili’ye aittir. Şirketin öz kaynaklarında üzerinde serbestçe tasarruf edilebilir nitelikte 500.000 TL tutarında yedek akçe bulunmaktadır. X (A.Ş.)’de işlerin iyiye gitmesi üzerine işlem hacminin büyütülmesi amacıyla yapılacak ilk genel kurulda sermayenin efektif olarak 1.000.000 TL artırılması, elde edilen dönem sonu karının tamamının pay sahiplerine dağıtılması ve büyüyen iş hacmi karşısında yönetim kurulu üye sayısının beşten yediye çıkarılması görüşülmüştür.

  • Sermaye artırımı kararına Ali Akman’ın olumsuz oyuna karşılık, Ahmet Ak ve Burcu Bilgili olumlu yönde oy kullanmıştır.
  • Dönem sonu karının dağıtılması kararına Ali Akman’ın olumsuz oyuna karşılık, Ahmet Ak ve Burcu Bilgili olumlu yönde oy kullanmıştır.
  • Yönetim kurulu üye sayısının beşten yediye çıkarılması oylamasında ise Ali Akman ve Burcu Bilgili’nin olumlu oyuna karşılık, Ahmet Ak olumsuz yönde oy kullanmıştır.

Şirket esas sözleşmesine göre;

  • (A) grubu paylar, sahiplerine her türlü kararda her pay için beş oy hakkı vermektedir, geri kalan pay sahiplerinin ise her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.
  • (B) grubu paylar, sahiplerine (X) A.Ş.’de bulunan beş kişilik yönetim kurulu üyeliğinden üç adedini belirleme hakkı vermektedir.
  • (B) grubu paylar, kar dağıtımı yapılması halinde sahiplerine kârın %20’si miktarınca öncelik hakkı vermektedir.

 

Soru 4: Sermaye artırımı kararı ne şekilde alınmalıdır, şartları nelerdir? Açıklayınız. X (A.Ş.) sermaye artırımı kararı alabilmiş midir, neden? Açıklayınız.

 

Soru 5: Sermaye artırımı kararının tescil ve ilan edildiği ihtimalde Ali Akman’a nasıl bir yol izlemesini tavsiye edersiniz? Açıklayınız. Kararın tescil ve ilanından itibaren üç aylık sürenin geçmesi halinde vereceğiniz yanıt değişir miydi? Neden?

Soru 6: Kar dağıtım kararı ne şekilde alınmalıdır, şartları nelerdir? Açıklayınız. X (A.Ş.) sermaye artırımı kararı alabilmiş midir, neden? Açıklayınız

Soru 7: Yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi kararı ne şekilde alınmalıdır, şartları nelerdir? Açıklayınız. X (A.Ş.) bu kararı alabilmiş midir, neden? Açıklayınız

 

OLAY: (Q) A.Ş. yaptığı genel kurulda sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına karar vermiştir. Alınan sermaye artırımı kararıyla birlikte artırılan sermayeye iştirak etmek isteyen mevcut pay sahiplerinin katılım hakları şirket çalışanlarının pay sahibi yapılması amacı gerekçe gösterilerek kaldırılmıştır. Sermayeye iştirak etmek isteyen pay sahipleri ilgili genel kurul kararının iptali davası açmışlardır.

Soru 8: Pay sahiplerinin kullanmak istediği hak nedir? Bu hakkın sınırlandırılması/kaldırılması mümkün müdür? Açıklayınız. Bu hakkın esas sözleşmeyle sınırlandırılması mümkün müdür? Tartışınız. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde vereceğiniz cevap değişir miydi? Açıklayınız.

 

 

HIZLI ERİŞİM