UES Üzerinden Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışması (Şehir Üniversitesi) - 23.1.2022 - 10:00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI

(ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ)

23.1.2022

 

OLAY I

(A)’dan satın aldığı mal mukabili (D), vade ve düzenleme tarihi hanesini bilerek boş bırakarak bir bono düzenlemiş ve bu bonoyu (A)’ya teslim etmiştir. Dikkatsizlik sonucu (A) tarafından kaybedilen senet, (H)’nin eline geçmiştir. (H), senet üzerine düzenleme tarihi olarak 13.03.2019 yazmış, arka kısmına (A)’nın imzasını atmış ve senedin ödenmesi istemiyle süresi içerisinde (D)’ye başvurmuştur. (D), senet üzerinde tahrifat yapıldığı ve (H)’nin yetkili hamil olmadığı gerekçeleriyle ödemeyi reddetmiştir.

  1. (H)’nin başvurusu üzerine (D) tarafından ileri sürülen savunmaları değerlendiriniz.
  2. Ödeme için (D)’ye başvuran ve senedin üzerine düzenleme tarihini koyan (A) olsaydı, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?

OLAY II

05.02.2019 tarihinde bir inşaat firması olan (A), satın aldığı malzemenin bedelini ödemek üzere (L) veya hamiline, düzenleme tarihi 06.02.2019 olan bir çek düzenlemiştir. Taraflar çekte yazan bedelin ödenmemesi halinde aylık % 7.3 faiz uygulanacağını öngörmüş ve buna ilişkin kaydı çekin üzerine düşmüşlerdir.

Çekin düzenleme yeri boş bırakılmıştır. (L) düzenleme yerini Kahire olarak doldurmuş ve çeki (N)’ye devretmiştir. (N) hesapta 750.000 TL olduğunu öğrendikten sonra çeki 18.02.2019 tarihinde Banka’ya ibraz etmiştir. Banka, çekin lehtar unsurunun belirsiz olduğunu belirterek ödemeden kaçınmıştır. (N), Banka’nın ödeme yapmaması üzerine (A)’dan ödeme talep etmiştir. (A) ise çekin süresi içinde Banka’ya ibraz edilmediğini, ayrıca çek üzerindeki faiz kaydının çeki geçersiz kıldığını belirterek ödemeden kaçınmıştır.

  1. Banka’nın ödeme yapmamak için ileri sürdüğü gerekçeyi değerlendiriniz
  1. (A), ibraz süresinin geçirildiği ve faiz şartının geçerli olmadığına yönelik gerekçelerini değerlendiriniz.
  1. 11. HD, E. 2015/8718, K. 2016/3627, T. 4.4.2016 sayılı kararını değerlendiriniz.

“Çekin, lehdar şirketin cirosunun maktu imzalı kaşe cirosunun üzerine kurşun kalem yazının silik biçimde yazmış olması durumunda bu durum tam ciro sayılmaz.”

 

HIZLI ERİŞİM