Sempozyum: Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler (19 Haziran 2019)

19 Haziran 2019 tarihinde “Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler” başlıklı ulusal nitelikte bir sempozyum düzenlemeyi planlamaktayız. Bu sempozyumda, uygulama ve öğretide sermaye şirketleri hukukunun güncel meselelerini farklı açılardan incelemeyi ve tartışmayı düşünüyoruz.
Sempozyumda bildiri sunmak isteyen akademisyen ve hukukçuların, sunmak istedikleri bildiri özetlerini, 30 Nisan 2019 tarihine kadar bize ulaştırmaları gerekmektedir. Gönderilecek özetlerin, sunulacak bildiriyi yeteri kadar açıklaması ve mümkünse 500 kelimeden az olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Gelen bildiriler, sempozyum bilim kurulunca değerlendirilecek ve 15 Mayıs 2019 tarihinde sempozyum programı hazırlanarak ilan edilecektir.
Sempozyumda bildiri sunan akademisyen ve hukukçuların, sundukları bildirilerin yayına hazır tam metnini 30 Eylül 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bildirilerin tam metinleri gerekli incelemeden geçirilerek sempozyum kitabı olarak basılacaktır.

Etkinlik eposta adresi: sermayesirketleri.sempozyum@marmara.edu.tr

Etkinlik sayfası: http://etkinlik.marmara.edu.tr/sirketlerhukuku

Sempozyum Programı: 15 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilecektir.

Sempozyum Yeri: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu

HIZLI ERİŞİM